PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

REFERENCE

Našimi významnými zákazníky jsou:

  • ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
  • BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S.
  • ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST s.p.
  • SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace
  • SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK, p.o.
  • POVODÍ MORAVY s.p.
  • MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
  • CTP Invest, spol. s r.o.
  • Obce a města po celé ČR