PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

DOZORY STAVEB

Investorům poskytujeme v souvislosti s výstavbou silnic, dálnic, mostů a pozemních staveb (budov) služby stavebního dozoru, správce stavby a další služby související s organizací výstavby.

Tyto činnosti provádí specialisté v oborech dopravní stavby, pozemní stavby, geotechnika, inženýrská geologie, mostní konstrukce, diagnostika staveb, vodohospodářské stavby, kontrola kvality staveb, produktovody a ekologie. 

Samozřejmostí je řízení staveb dle smluvních podmínek Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils (mezinárodní federace konzultačních inženýrů) - FIDIC.