PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

V rámci diagnostiky stavebních objektů a konstrukcí jsou prováděny zejména stavebně-technické průzkumy a diagnostika konstrukcí.

Jedná se zejména o:

 • 3D laserový skener,
 • měření deformací,
 • měření náklonů,
 • měření geodetická,
 • měření konvergencí,
 • stavebně technický průzkum,
 • měření integrity pilot,
 • dynamické zkoušky stavebních konstrukcí,
 • zatěžovací zkoušky zemin a sypanin,
 • nedestruktivní zkoušky betonu,
 • jádrové odvrty,
 • penetrační zkoušky,
 • měření hladiny podzemní vody,
 • detekce plynů,
 • měření vlhkosti,
 • zkoušení kotev a svorníků,
 • určení polohy výztuže v konstrukci, mikrovývrty.

V rámci realizovaných zakázek dále k námi prováděným pracím zajišťujeme laboratorní zkoušky a soudně-znalecké posudky.