PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

PROJEKČNÍ PRÁCE

Zabezpečujeme komplexní projekční a inženýrskou činnost.

Vše na klíč: od počátečního záměru investora, výběru vhodné lokality přes studii a kompletní projektovou dokumentaci.

Spolupracujeme s řadou odborníků v různých stavebních odvětvích a specializacích – dopravní stavby, vodohospodářské stavby, geotechnika, statika a dynamika staveb, mostní a inženýrské konstrukce, technická zařízení budov, požární bezpečnost staveb a pozemní stavby.

Zaměřujeme se na speciální činnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, provádíme měření a diagnostiku vodárenských sítí se zaměřením na trubní hydrauliku a jakost dopravované pitné vody, disponujeme špičkovou měřící aparaturou pro měření tlaku, průtoku a jakosti vody ve vodovodních sítích, provádíme řízené proplachy vodovodních sítí.

Následně provádíme také inženýrskou činnost, tj. vyřízení vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů výstavby až po samotné stavební povolení (případně ohlášení stavby).