PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

KOORDINÁTOR BOZP

Pro jakéhokoliv investora zajišťujeme profesionální a ucelené služby koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Mezi naše služby patří koordinace BOZP v předrealizační fázi stavby (projektové dokumentace) a koordinace BOZP ve fázi realizace stavby.

Máme bohaté zkušenosti zejména na dopravních velkých liniových stavbách, mostech, ale i pozemních stavbách různých typů a velikostí. Poskytneme poradenství BOZP, upozorníme na rizikové faktory, navrhneme řešení BOZP a zpracujeme kompletní plán BOZP.

Dále pak ve fázi realizace stavby ohlásíme stavbu na místní OIP, definujeme zásady v BOZP s konkrétním dodavatelem, seznámíme ho s riziky a v neposlední řadě zajistíme pravidelné kontroly.

Samozřejmostí jsou zápisy z jednotlivých kontrol, účast na poradách a kontrolních dnech stavby a na konci stavby i předání přehledných výsledků a deníku koordinátora BOZP.