Reference

2014 – Pasportizace objektů ulice Bráfova 
2014 – Pasportizace objektů 62 a 66 
2014 – Pasportizace objektu Poděbradova 27
2014 - Stavba I/42 VMO Brno, tunel Vinohrady, zelená varianta – GTP 
2014 - Likvidace odpadů - skartovaná vrtná jádra z GTP průzkumů 
2014 - I/38 Znojmo – obchvat, III. Stavba – inženýrská činnost 
2014 - D4706 geofyzikální monitoring a vybudování inklinometrického vrtu 
2014 - I/38 Znojmo obchvat III Zadávací dokumentace pro podrobný GTP 
2014 - I/42 Brno, VMO Tunel Vinohrady. Hydrogeologický monitoring

2015 – Pasportizace objektů - Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova
2015 - D47 4706 Hladké Životice - Bílovec ZÁRUČNÍ MONITORING SESUVU BÍLOV 
2015 - I/42 Brno, VMO Dobrovského B – Poděbradova 27 – stavebně technické ověření nosných konstrukcí 
2015 - I/42 Brno, VMO, MÚK Ostravská radiála – předběžný IG průzkum 
2015 - I/41 Brno – Bratislavská radiála, geofyzikální průzkum 
2015 - I/42 Brno, VMO Hlinky, protihluková stěna ve středním dělícím pásu – TDI - ŘSD ČR, závod Brno
2015 – Repasportizace objektů ulice Bráfova
2015 – Rekonstrukce koleje č.1 a č.2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou – projekt stavby
2015 - I/42 Brno, VMO Tunel Vinohrady. Hydrogeologický monitoring
2015 - REKONSTRUKCE FASADY OBJEKTU "A + B“, Brno, Šumavská 5251/33, - Diagnostický průzkum, měření vlhkosti, statický přepočet stávajícího stavu

2016 - REKONSTRUKCE FASADY OBJEKTU "A + B“, Brno, Šumavská 5251/33, - Diagnostický doprůzkum 
2016 – Rešerše geologických poměrů včetně zhodnocení lokality pro možné využití podzemních prostor pod Dominikánským náměstím 
2016 – RDS zesílení stávajících konstrukcí Šumavská 31 a 33 
2016 - REKONSTRUKCE FASADY OBJEKTU "A + B“, Brno, Šumavská 5251/33, - Diagnostický doprůzkum, geodetické vytýčení vágrisů, jádrové odvrty 
2016 - D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů, TDI 
2016 – Pasportizace objektu Václavská 14, Praha 2 

Významní zákazníci:


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S.
GEOTEST A.S.
AGRIE OFFICE S.R.O.
AMBERG ENGENEERING S.R.O.
SHP TS S.R.O.

POVODÍ MORAVY s.p.

K4 a.s.
O NÁS

SONDEO, s.r.o. nabízí v oblasti stavebnictví projekční práce a služby s tím spojené, stavební dozory, pasportizace a repasportizace staveb, koordinátor BOZP, realizujeme průzkumy a provádíme geodetické a geologické práce.

KONTAKT

+420 608 840 823
info@sondeo.cz
Blatného 1885/36, 616 00 Brno, IČ: 02870819 / DIČ: CZ02870819