Geodetické práce

Naše společnost nabízí široké portfolio standardních geodetických služeb a činností. Zajišťujeme výkon geodetických prací v celém procesu výstavby.

 • Provádíme geometrické plány pro vyznačení budovy (nezbytný doklad ke kolaudaci),
 • vyznačení rozestavěné budovy (obvykle k získání hypotéky),
 • rozdělení pozemku,
 • změnu hranice pozemku,
 • doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci,
 • vyznačení věcného břemene (práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného),
 • vytyčení vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, včetně hranic evidovaných dosud ve zjednodušené evidenci


Dále práce z oboru inženýrské geodézie:

 • vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby:
  • geodetické zaměření dokončené stavby a vyhotovení geodetické části DSP,
  • vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů stavby a terénní úpravy
  • vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu,
  • výškové vytyčení dna základové jámy stavby,
  • tvorba mapových podkladů pro projekt jednoduché stavby a terénní úpravy,
  • určení kubatury hmoty (skládek, náspů a výkopů apod.),
  • zaměření a tvorba příčných a podélných řezů,
  • zaměření podlahové plochy prostor určených k pronájmu a další práce dle Vašich požadavků.

O NÁS

SONDEO, s.r.o. nabízí v oblasti stavebnictví projekční práce a služby s tím spojené, stavební dozory, pasportizace a repasportizace staveb, koordinátor BOZP, realizujeme průzkumy a provádíme geodetické a geologické práce.

KONTAKT

+420 608 840 823
info@sondeo.cz
Blatného 1885/36, 616 00 Brno, IČ: 02870819 / DIČ: CZ02870819