IG Průzkumy

Projekty průzkumů (zejména budoucích liniových staveb a mimoúrovňových silnic) zahrnují:

 • návrh úpravy terénu,
 • situování a vytyčení průzkumných děl,
 • realizaci průzkumných vrtů a penetračních sond,
 • odběr vzorků zemin, vod hornin a laboratorní rozbory,
 • hydrodynamické zkoušky,
 • geofyzikální a korozní průzkum,
 • geodetické zaměření průzkumných vrtů,
 • zpracování a digitalizace dat,
 • stabilitní výpočty vybraných příčných profilů,
 • posouzení hydrogeologických, geologických, geotechnických a kontaminačních poměrů předmětného území,
 • vypracování závěrečné zprávy
 • a návrh doporučení pro výstavbu v etapě DSP.


O NÁS

SONDEO, s.r.o. nabízí v oblasti stavebnictví projekční práce a služby s tím spojené, stavební dozory, pasportizace a repasportizace staveb, koordinátor BOZP, realizujeme průzkumy a provádíme geodetické a geologické práce.

KONTAKT

+420 608 840 823
info@sondeo.cz
Blatného 1885/36, 616 00 Brno, IČ: 02870819 / DIČ: CZ02870819