Diagnostické průzkumy

V rámci diagnostiky stavebních objektů a konstrukcí jsou prováděny zejména stavebně-technické průzkumy a diagnostika konstrukcí.

Jedná se zejména o:

 • 3D laserový skener,
 • měření deformací,
 • měření náklonů,
 • měření geodetická,
 • měření konvergencí,
 • stavebně technický průzkum,
 • měření integrity pilot,
 • dynamické zkoušky stavebních konstrukcí,
 • zatěžovací zkoušky zemin a sypanin,
 • nedestruktivní zkoušky betonu,
 • jádrové odvrty,
 • penetrační zkoušky,
 • měření hladiny podzemní vody,
 • detekce plynů,
 • měření vlhkosti,
 • zkoušení kotev a svorníků,
 • určení polohy výztuže v konstrukci, mikrovývrty.


V rámci realizovaných zakázek dále k námi prováděným pracím zajišťujeme laboratorní zkoušky a soudně-znalecké posudky.

O NÁS

SONDEO, s.r.o. nabízí v oblasti stavebnictví projekční práce a služby s tím spojené, stavební dozory, pasportizace a repasportizace staveb, koordinátor BOZP, realizujeme průzkumy a provádíme geodetické a geologické práce.

KONTAKT

+420 608 840 823
info@sondeo.cz
Blatného 1885/36, 616 00 Brno, IČ: 02870819 / DIČ: CZ02870819