Projekční práce a dozory staveb

Zabezpečujeme komplexní projekční a inženýrskou činnost.

Vše na klíč: od počátečního záměru investora, výběru vhodné lokality přes studii a kompletní projektovou dokumentaci.

Spolupracujeme s řadou odborníků v různých stavebních odvětvích a specializacích – dopravní stavby, vodohospodářské stavby, geotechnika, statika a dynamika staveb, mostní a inženýrské konstrukce, technická zařízení budov, požární bezpečnost staveb a pozemní stavby.

Zaměřujeme se na speciální činnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, provádíme měření a diagnostiku vodárenských sítí se zaměřením na trubní hydrauliku a jakost dopravované pitné vody, disponujeme špičkovou měřící aparaturou pro měření tlaku, průtoku a jakosti vody ve vodovodních sítích, provádíme řízené proplachy vodovodních sítí.

Následně provádíme také inženýrskou činnost, tj. vyřízení vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů výstavby až po samotné stavební povolení (případně ohlášení stavby).

Dále jsem schopni také nabídnout spolupráci při výběru dodavatele stavebních prací, technický dozor investora a v neposlední řadě také spolupracovat při kolaudačním řízení a uvedení stavby do provozu.

O NÁS

SONDEO, s.r.o. nabízí v oblasti stavebnictví projekční práce a služby s tím spojené, stavební dozory, pasportizace a repasportizace staveb, koordinátor BOZP, realizujeme průzkumy a provádíme geodetické a geologické práce.

KONTAKT

+420 608 840 823
info@sondeo.cz
Blatného 1885/36, 616 00 Brno, IČ: 02870819 / DIČ: CZ02870819